Hello world!

זהו שלט שכל מי שבא לה\לו יכולים להדפיס ולשים בשירותים של בית הספר או הרכבת המקומית או כל מקום אחר שנראה לכם שיכול להיות שמי שצריכה את זה תראה את זה. כל מי שאין לכם רעיון איך לפנות אליה. תנו להן לבד לגשת זו הדרך הכי טובה.